Yleisimpiä pelimuotoja

Pistebogey

Pelaaja saa aina 2 pistettä pelatessaan reiän omaan laskennalliseen pariinsa (esim. jos pelattava väylä on par 4 ja pelaaja saa tasoituksensa mukaan 2 lisälyöntiä kyseiselle väylälle, on pelaajan laskennallinen par 6). Jokainen lyönti alle tasoituksen antaa yhden lisäpisteen ja jokainen lyönti yli tasoituksen vähentää pisteen. Kaksi yli laskennallisen parin tai enemmän ei anna yhtään pistettä. Kun pelaajalla ovat mahdollisuudet pisteiden saantiin reiällä menneet (esim. edellä mainitussa tilanteessa pelaaja on lyönyt jo 8 lyöntiä), on pallo hyvä poistaa pelistä nostamalla se taskuun. Voittaja on se kilpailija, joka saa korkeimman yhteispistemäärän.

Lyöntipeli

Lyöntipelissä pelikierrosten määrä on annettu kilpailumääräyksissä. Voittaja on pelaaja, jolla on vähiten lyöntejä. Kilpailu voi olla tasoituksellinen eli hcp tai tasoitukseton eli scratch-kilpailu. Aloitusoikeus on pelaajalla, jolla oli alin tulos edelliseltä reiältä.

Reikäpeli

Reikäpeli on kahden pelaajan tai joukkueen välinen ottelu reiän voitosta. Reikä voitetaan pelaamalla se vastustajaa vähemmillä lyönneillä. Joukkue voi voittaa, tasata tai hävitä reiän. Reikäpeli voidaan pelata tasoituksellisena tai ilman tasoituksia. Tasoituksellisena pelattaessa suuremmalla tasoituksella pelaava saa tasoituksen eron verran lyöntejä hyväkseen.

Saadut tasoituslyönnit käytetään tuloskortin HCP-sarakkkeen mukaisessa järjestyksessä. Viisi lyöntiä saava pelaaja saa tasoituslyönnin niillä viidellä reiällä, joiden HCP-sarakkeen (indeksin) arvo on 1-5. Pelaajien on syytä jokaisen reiän jälkeen todeta tilanne. Ottelun tilanne ilmaistaan termeillä "reikää voitolla" tai "tasan" ja "reikää jäljellä". Joukkue on "dormie", kun se on yhtä monta reikää voitolla kuin reikiä on jäljellä. Ottelun on voittanut se joukkue, joka on voitolla useamman reiän kuin jäljellä on pelaamattomia reikiä. Tasatilanteen ratkaisemiseksi toimikunta voi jatkaa täyttä kierrosta tarvittavalla määrällä jatkoreikiä voittajan selville saamiseksi. Jatkoreiät pelataan yleensä äkkikuolema (sudden death) -periaatteella. Hävinnyt joukkue merkitsee tuloksen tuloslistaan esim. 2/1, mikä merkitseee, että vastustajat olivat kaksi reikää voitolla kun reikiä oli jäljellä enää 1. Aloitusoikeus on joukkueella, joka voitti edellisen reiän tai tasatun reiän jälkeen sitä edellisen reiän. Reikäpelitulokset eivät vaikuta pelaajan tasoitukseen.

Best Ball (Four Ball)

Parikilpailu. Kumpikin pelaa omaa palloa omalla tasoituksellaan. Kultakin reiältä huomioidaan joukkueen tulokseksi parempi nettotulos. Jos toinen pelaaja ei pelaa reikää loppuun saakka, siitä ei seuraa rangaistusta. Kilpailun tulos ei vaikuta pelaajien tasoituksiin.

Scramble

Joukkueeseen kuuluu 2-4 pelaajaa. Kaikki lyövät avauksensa tiiltä, minkä jälkeen joukkue valitsee mielestään parhaimmassa paikassa olevan pallon. Tästä jatketaan yleensä niin, että valitun pallon lyöjä jatkaa ensin, tai joissain kilpialuissa mahdollisesti vapaalla lyöntijärjestyksellä.

Valitun jatkopallon paikka merkitään esim. tiillä ja lyöntivuorossa oleva pelaaja asettaa pallonsa korkeintaan avoimen tuloskortin lyhyen sivun etäisyyden päähän siitä ennen jatkolyöntiä, ei kuitenkaan lähemmäksi lippua. Tätä merkitsemistapaa ja asettelua sovelletaan koko kentän alueella viheriöitä ja raffia lukuunottamatta. Viheriöllä pallo asetetaan samaan paikkaan. Raffissa pallo droppataan maksimissaan yhden mailanmitan päähän raffiin, ei lähemmäs lippua.

Tasoitus (slope) määritellään siten, että jäsenten yhteenlasketusta tasoituksesta huomioidaan 25 % joukkueen kokonaistasoitukseksi. Tämä kokonaistasoitus ei kuitenkaan voi olla korkeampi kuin parhaimman pelaajan tasoitus. Yksittäisen pelaajan maksimitasoitus on 36.

Texas Scramble

Kaikki joukkueen kolme pelaajaa lyövät avaukset tiiltä. Avauksien jälkeen joukkue valitsee mielestään parhaimmassa paikassa olevan pallon. Pallon paikka merkitään. Pelaaja, jonka pallo valitaan, jättää seuraavan lyönnin väliin.

Sen jälkeen joukkueen kaksi muuta jäsentä asettavat pallonsa (tämä koskee sekä väylää että raffia ja metsää) merkitylle paikalle, kuitenkin enintään tuloskortin lyhyen sivun päähän merkitystä paikasta, mutta ei raffista väylälle. Lyöntivuorossa olevat pelaajat lyövät vuoroillaan seuraavat lyönnit. Peli jatkuu samalla tavalla, myös viheriöllä pallot asetetaan.

Hiekkaesteissä pallojen asema palautetaan samaksi kuin valitun pallon asema, jos valittu pallo on jalanjäljessä kaikki lyövät pallonsa jalanjäljestä.

Foursome

Kilpailu, jossa kaksi kilpailijaa pelaa joukkuetovereina yhdellä pallolla. Toinen pelaaja lyö avauslyönnit parittomilta ja toinen parillisilta tiiltä. Avauslyönnin jälkeen palloa lyödään vuoron perään. Rangaistuslyönnit eivät vaikuta lyöntijärjestykseen. Huom. Varapallo tai muu peliin laitettu pallo täytyy pelata siltä tiiltä, josta alkuperäinen pallo pelattiin. Sekanelinpelissä naiset saattavat joutua pelaamaan miesten tiiltä tai päinvastoin.

Greensome

Greensome on nelinpelin muunnelma. Molemmat joukkueen pelaajat lyövät avauslyöntipaikalta. Joukkue valitsee toisen avauslyöntipaikalta pelatuista palloista pelipallokseen. Valitulla pallolla jatkaa se pelaaja, jonka pallo poimittiin pelistä pois. Palloa lyödään tämän jälkeen vuoronperään.

Shoot-out

Shoot-out luonteeltaan näytösottelu. Pelissä on mukana yleensä kymmenen pelaajaa, jotka pelaavat yhdeksän reikää. Jokaisella reiällä huonoin pelaaja pudotetaan pois. Jos kaksi tai useampi pelaaja on viimeisellä sijalla, ratkaistaan putoaja yhdellä lähipelilyönnillä, esim. viheriöbunkkerilyönnillä. Heikoin suorite putoaa pois. Yhdeksän reiän jälkeen selviää voittaja. Tasoitus: pelimuoto soveltuu huonosti tasoituskilpailuksi. Siksi sitä pelataankin yksinomaan scratch-kilpailuna.

Fourball

Pelimuoto joka on television katsojille tuttu reikäpelinä pelattavan Ryder Cupin yhtenä pelimuotona. Siinä kaksi pelaajaa ottelee kahta muuta vastaan. Jokainen pelaa omaa palloaan ja tuloksen laskussa paria edustaa kullakin reiällä paremmin onnistuneen pelaajan tulos (brutto tai netto).

Valssi

Pelataan pistebogey kilpailuna neljän hengen joukkueissa. Ensimmäiseltä reiältä lasketaan joukkueen paras tulos, toiselta kahden parhaan tulos ja kolmannelta reiältä joukkueen kolme parasta tulosta. Neljänneltä reiältä paras tulos, viidenneltä kaksi parasta ja kuudennelta kolme. Näin edetään kierros loppuun valssin askelin.

Arizona Shuffle

Pelataan pistebogey kilpailuna neljän hengen joukkueissa. Par3 rei'iltä joukkueen tulokseen lasketaan kolme parasta tulosta, par4 reitiltä kaksi ja par5 reitiltä yksi.