Kenttä- ja kiinteistötoimikunta

pj. Mertsi Rinne

Toimikunta vastaa:

  • toimikunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion laadinnasta oman toiminnan osalta
  • toimikunnan tuotoista ja kustannuksista
  • toimikunnan toimintakertomuksen laadinnasta
  • pelaajien kenttää ja kiinteistöjä koskevien toiveiden esittämisestä Salon Golfkeskus Oy:lle
  • kentän merkinnöistä; paalut, korjattavat alueet jne.
  • siirtosäännön käyttöön ottamisesta ja sen poistamisesta sekä muista tilapäisistä paikallissäännöistä
  • toimikunnan viestinnästä

Varsinaisesta kentän ja kiinteistöjen hoidosta, muutoksista ja parannuksista vastaa Salon Golfkeskus Oy.