Salo Golf

Junioreiden matkustussääntö 2020

Salo Golf ry                                                                                           01.06.2020
                                                                                                            
Täsmennykset junioritoiminnan osalta seuran matkustussääntöön 2020

1. Soveltaminen

Tätä matkustussääntöä sovelletaan seuran junioritoureille (Future Tour henkilökohtaisten sarjojen ja Finnish Junior Tour) nimeämien edustuspelaajien kilpailumatkoihin. Muihin mahdollisiin kilpailuihin sovelletaan seuran yleistä matkustussääntöä.

Junioriedustuspelaajat osallistuvat juniorigolfkoulun toimintaan ennalta sovituissa harjoitusryhmissä ja täyttävät kilpailijoille kilpailukohtaisesti asetetut vaatimukset.

Tätä matkustussääntöä sovelletaan juniorille sen vuoden loppuun, jolloin hän täyttää 21 vuotta.

Korvausten saamisen edellytykset ovat:
- Juniorin kotiseura on Salo Golf ry, juniori on ollut seuran jäsen kuuden kuukauden ajan
- Juniorilla on Salon Golfkeskukseen rajoittamaton pelioikeus 21 ikävuoden loppuun
- Hän harjoittelee Salo Golfin harjoitusryhmissä ja ollut mukana kuuden kuukauden ajan
- Jäsen-, valmennusryhmä- ja pelioikeusmaksut on maksettu eräpäivään mennessä
 

2. Vastavuoroisuus / korvausten maksamisen edellytykset

Korvausanomuksen hyväksyminen edellyttää, että junioriedustuspelaaja nimetty ko. kilpailuun ja on sitoutunut seuran tavoitteisiin, toimii nuoremmilleen hyvänä esikuvana, edustaa seuraa moitteettomasti, pukeutuu kilpailuissa etiketin mukaisesti käyttäen mahdollisesti jaettua seuran edustusasua.

Ehdoton päihteettömyys (alkoholi, tupakka, nuuska, huumausaineet) kaikissa tapahtumissa.

Pelaaja osallistuu ensisijaisesti oman seuran järjestämiin kilpailuihin, mikäli ei ole mukana Golfliiton tässä matkustussäännössä mainituilla Toureilla.

Lisäksi edellytetään, että edustuspelaaja osallistuu mahdollisuuksien mukaan seuran toimintaan liittyvään vapaaehtoistyöhön.

Pelaajalla on oltava rajoittamaton junioripelioikeus Salo Golfin kentälle.

3. Osallistumismaksut

Seura korvaa seuraavien juniorikilpailujen osallistumismaksut:

 • Future Tour X henkilökohtaisten sarjojen osakilpailut
 • Future Tour henkilökohtaisten sarjojen osakilpailut
 • Finnish Junior Tour (FJT) osakilpailut, FJT Finaali

Lisäksi seura korvaa seuraavien valtakunnallisten tapahtumien osallistumismaksut, seura nimeää erikseen pelaajat näihin kilpailuihin, alla nimetyt pelaajat 26.05.2020. Mahdolliset lisäykset päivitetään tähän dokumenttiin:

 • kaikki Suomen Golfliiton viralliset junioreiden SM-kilpailut, henkilökohtaiset kilpailut ja joukkuekilpailut
 • FIJC, 24-26.06.2020 Vierumäki Golf - nimetyt pelaajat: Kristo Herranen, Oskari Kataja, Vilma Vainio
 • Nuorten SM-kilpailut - nimetyt pelaajat: Jere Järvinen, Ella Mäki-Tanila ja Saku Tuusa

Seura pyytää kilpailut järjestävältä kentältä/seuralta laskutusluvan nimeämilleen junioriedustuspelaajille:

 • pelaaja vastaa itse kilpailuun ilmoittautumisesta
 • seura / palvelupäällikkö pyytää laskutusluvan kilpailuihin osallistuville

4. Future Tour X osalta korvataa:

- Kilpailumaksu
- 1 poletti/kisapäivä
- Yksi kilpailu per kilpailukierros
- Future Tour X osallistuminen Etelä-Länsi alueen kilpailuihin tai Länsi, jos lähempänä

Future Tour X 2020 osakilpailut:
 

Future Tour X1 02.06.2020 Gumböle Golf
Future Tour X2 02.07.2020 NGCC Nordcenter
Future Tour X3 (Länsi) 21.07.2020 HGCC Harjattula
Future Tour X4 (Länsi) 04.08.2020 ArGC Parainen
Future Tour X5 (Länsi) 23.08.2020 KGM Masku

5. Future Tour osalta korvataan:
-
Kilpailumaksu
- 1 poletti/kisapäivä
- yksi kilpailu per kilpailukierros
- Future Tour osallistuminen Etelä-Länsi alueen kilpailuihin

(https://golf.fi/kilpagolf/kiertueet/future-tour/)

Future Tour 2020 Etelä/Länsi osakilpailut
 

Future Tout 1 15.06.2020 Hillside Golf
Future Tour 2 07.07.2020 Hirsala Golf
Future Tour 3 15.07.2020 Eke Golf
Future Tour 4 03.08.2020 Ruukki Golf
Future Tour 5 30.08.2020 Salo Golf

6. Future Tour Liiga
   
Suomen Golfliitto ei järjestä kaudella 2020 Future Tour Liigaa. Tämän tilalla pelataan Future Tour X
    osakilpailuja, jotka pelataan henkilökohtaisina kilpailuina, ks. erillinen kohta (4. Future Tour X).

   Seura ei osallistu joukkuekilpailuna pelattavaan Future Tour Liigan kustannuksiin. Parikilpailuna pelattavaan kilpailuun
   voivat pelaajat muodostaa halutessaan joukkueen ja maksavat itse kilapilumaksun sekä muut kulut

  (https://golf.fi/kilpagolf/kiertueet/future-liiga/)

7. Finnish Junior Tourilla korvataan:
    - kilpailumaksu
    - harjoituskierros
    - 1 poletti/kisapäivä
    - mikäli pelaajalla osallistumisoikeus Finnish Tourille, niin pelaaja voi vaihtaa neljä FJT-kilpailua neljään FT-kilpailuun
      näillä ehdoilla. Näissä neljässä FT-kilpailussa korvataan majoituskulut kuten FJT kilpailuissa. Muuten FT kilpailuihin
      sovelletaan seuran yleistä matkussääntöä

8. Majoituskulut

Majoituskuluja voi syntyä seuran nimeämien edustuspelaajien tekemistä kilpailumatkoista.

Future Tourilla ei korvata majoituksia kaudella 2020

Seura korvaa FJT-kiertueelle osallistuville majoituskuluja enintään 50€ majoitusvuorokaudelta

Seura korvaa Junioreiden SM-kisoihin osallistuville majoituskuluja enintään 50€ majoitusvuorokaudelta.

9. Matkakustannuksien korvaamien (ainoastaan FJT:n osakilpailut)

Seura korvaa nimettyjen edustuspelaajien kilpailumatkojen matkakustannuksia seuraavasti:

 • matkakustannuksia EI korvata harjoituskierroksilta
 • matkat tehdään aina mahdollisuuksien mukaan kimppakyyteinä
 • kilpailumatkojen kilometreistä korvataan 0,10 euroa / kilometri (vain ne kilometrit jolloin pelaaja on kyydissä)
 • matkustusaika ja ajetut kilometrit tulee ilmoittaa matkalaskussa
 • lisäksi matkalaskussa ilmoitetaan kuljettaja sekä matkustajat nimillä

Tarvittaessa, esim. valtakunnallisiin tapahtumiin, voidaan harkita seuran järjestämää yhteiskuljetusta

 • yhteiskuljetuksista on sovittava etukäteen
 • kuljetukset on kilpailutettava tarkoituksen mukaisella tavalla

10. Korvauksen hakeminen, laskujen tarkastus ja laskujen hyväksyntä

Korvausanomus (lasku) tulee toimittaa seuran toimistoon caddiemasterille kahden (2) viikon kuluessa korvattavan kilpailun jälkeen hakijan allekirjoittamana.

Laskuun on liitettävä kaikki asianomaiset kuitit. Epätäydellisiä tai myöhästyneitä laskuja ei korvata.

Joukkueenjohtaja tarkastaa ja kuittaa laskut nimimerkillään tarkastetuiksi, jonka jälkeen junioritoimikunnan puheenjohtaja  hyväksyy allekirjoituksellaan laskut maksatukseen seuran ohjeistuksen mukaisesti. Junioritoimikunnan puheenjohtajan allekirjoitus yksinään on myös riittävä hyväksyntä laskun maksatukseen.

11. Suomen Golfliiton valmennusryhmät

Juniori, joka kutsutaan tai nimetään SGL:n valmennusryhmään voi hakea korvausta kotimaan leirityksestä aiheutuneisiin matkakustannuksiin.

Korvausperusteena matkakustannusten korvaamisessa käytetään yleisen kulkuneuvon taksoja tai kilometrikorvausta 0,10€/km.

9. Maaotteluedustukset

Mikäli Suomen Golfliitto valitsee seuran juniorin maajoukkueeseen (esim. EGA Junior Championship) edustamaan Suomea, voi hän hakea seuralta korvausta omavastuuosuudesta, joka lähtökohtaisesti voi olla enintään 50% kokonaisomavastuusta.

Laskutuspohja-2020