Salo Golf

Paikallissäännöt

Tukipuin tuetut, värinauhalla merkityt tai verkolla suojatut puut

Jos pelialueella oleva tukipuin, värinauhalla merkitty tai verkolla suojattu puu on pelaajan lyöntiasennon tai mailan aiotun heilahdusliikkeen alueella, on pelaajan nostettava pallo ilman rangaistusta. Pallo on pudotettava säännössä 24-2b (vapautuminen kiinteästä haitasta) määritetyllä tavalla. Pallo, joka on nostettu tämän paikallissäännön määräyksestä, saa puhdistaa.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:
Reikäpeli: Reiän menetys
Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä

Valkoiset tolpat (ulkorajamerkit) väylien 1 ja 10 sekä 5 ja 17 välissä

Valkoiset tolpat väylien 1 ja 10 välissä ovat voimassa vain reikää 10 pelattaessa ja väylien 17 ja 5 välissä vain reikää 17 pelattaessa. Nämä kyseiset tolpat ovat kiinteitä haittoja muita kuin reikää 10 ja 17 pelattaessa. Tolppia ei saa missään tapauksessa liikuttaa.

Out-rajan päättyminen:
Kaksi vierekkäistä valkoista tolppaa tarkoittaa sitä, että kentän sisäinen ulkoraja jatkuu näiden kahden tolpan määrittelemässä suunnassa pelattavalta väylältä poispäin kentän ulkorajalle saakka. 

Vapautuminen tolpista muulloin kuin reikää 10 tai 17 pelattaessa säännön 24-2b mukaan.

Sinivalkoisin tapein merkityt alueet

Sinivalkoisin tapein merkityt alueet ovat kunnostettavia alueita, joista pelaaminen on kielletty.

Vapautuminen säännön 25-1b mukaan.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:
Reikäpeli: Reiän menetys
Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä

Sinisin tapein merkityt alueet

Sinisin tapein ja/tai sinisellä viivalla (maalattu) merkityt alueet ovat kunnostettavia alueita. Sininen viiva on kunnostettavaa aluetta.

Vapautuminen säännön 25-1b mukaan.

Etäisyysmittarin käyttö

Etäisyysmittarin käyttö pelissä on sallittu. Vain sellaista mittaria saa käyttää, joka mittaa ainoastaan etäisyyttä. Esimerkiksi tuulta, lämpötilaa tai kentän kaltevuutta mittaavan etäisyysmittarin käyttö on kielletty riippumatta siitä, käytetäänkö kyseistä ominaisuutta vai ei.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Pelistä sulkeminen

Pelaaminen sivuvesiesteeksi merkityllä alueella väylän 16 sivuojan pellonpuoleiselta osalta

Pelaaminen väylän 16 sivuojan pellon puoleiselta osalta on kielletty. Vapautuminen säännön 26-1 mukaisesti.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:
Reikäpeli: Reiän menetys
Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä

Irtokivet hiekkaesteissä

Hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa. (Sääntö 24-1).

Kastelulaitteen kannet ja muut kiinteät haitat viheriön läheisyydessä

Kastelulaitteiden kannet ovat kiinteitä haittoja. Mikäli kastelulaitteen kansi tai muu kiinteä haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja sijaitsee pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti:

Pallon ollessa viheriön ulkopuolella, mutta ei kuitenkaan esteessä ja enintään kahden mailanmitan päässä haitasta, saa sen nostaa, puhdistaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka vapauttaa haitasta, mutta ei lähemmäksi reikää eikä esteeseen tai viheriölle.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:
Reikäpeli: Reiän menetys
Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä

Mittamerkit kentällä (keltamustat paalut sekä punaiset, keltaiset ja valkoiset mittamerkit)

Kaikki mittamerkit ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta (Sääntö 24-2).

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:
Reikäpeli: Reiän menetys
Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä

Pallon tahaton liikuttaminen viheriöllä (liittyen sääntöihin 18–2, 18–3 ja 20–1)

Rangaistusta ei seuraa, jos pelaaja:

·         tulee viheriöllä lyöntiin valmistautuessaan vahingossa liikuttaneeksi palloaan

·         aiheuttaa vahingossa kädestään pudonneella pallolla merkkausnastan liikkumisen

·         aiheuttaa vahingossa kädestään pudonneella merkkausnastallaan pallon liikkumisen

·         tulee vahingossa potkaisseeksi palloaan viheriöllä

Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa pallo/merkkausnasta palautetaan liikahtamisen jälkeen sen alkuperäiseen paikkaan.

SaG:n sääntötoimikunta.