Salo Golf

Matkustussääntö 2017

1. Soveltaminen

Näitä täsmennyksiä noudatetaan kaikissa seuran nimeämien junioriedustuspelaajien kilpailumatkoissa.

Junioriedustuspelaajat osallistuvat juniorigolfkoulun toimintaan ennalta sovituissa harjoitusryhmissä ja täyttävät kilpailijoille kilpailukohtaisesti asetetut vaatimukset.
 

2. Vastavuoroisuus / korvausten maksamisen edellytykset

Korvausanomuksen hyväksyminen edellyttää, että junioriedustuspelaaja nimetty ko. kilpailuun ja on sitoutunut seuran tavoitteisiin, toimii nuoremmilleen hyvänä esikuvana, edustaa seuraa moitteettomasti, pukeutuu kilpailuissa etiketin mukaisesti käyttäen mahdollisesti jaettua seuran edustusasua.
Pelaaja osallistuu ensisijaisesti oman seuran järjestämiin kilpailuihin, mikäli ei ole mukana Golfliiton tässä matkustussäännössä mainituilla Toureilla.

Lisäksi edellytetään, että edustuspelaaja osallistuu mahdollisuuksien mukaan seuran toimintaan liittyvään vapaaehtoistyöhön.

Pelaajalla on oltava rajoittamaton junioripelioikeus Salo Golfin kentälle.

 

3. Osallistumismaksut, harjoituskierros sekä pallopoletti

Seura korvaa seuraavien juniorikilpailujen osallistumismaksut:

 • kaikki Suomen Golfliiton viralliset junioreiden SM-kilpailut, henkilökohtaiset kilpailut ja joukkuekilpailut
 • Finnish Junior Tour (FJT) osakilpailut, FJT Finaali ja FJT karsinta
 • Junior Challenge Tour
 • Future Tour ja Future Easy

Lisäksi seura korvaa seuraavien valtakunnallisten tapahtumien osallistumismaksut, seura nimeää erikseen pelaajat näihin tapahtumiin:

 • FIJC, 28-30.06.2017 Vierumäki Golf
 • Future Liiga–finaali, 23-24.09.2017 LGV

Seura korvaa myös edellä mainittujen kilpailujen ja valtakunnallisten tapahtumien mahdolliset viralliset harjoituskierrokset ja kilpailupäivänä yhden pallopoletin.

Seura pyytää kilpailut järjestävältä kentältä/seuralta laskutusluvan Salo Golfin pelaajille:

 • pelaaja vastaa itse kilpailuun ilmoittautumisesta
 • seura / palvelupäällikkö pyytää laskutusluvan kilpailuihin Salo Golfin pelaajille

4. Majoituskulut

Majoituskuluja voi syntyä seuran nimeämien edustuspelaajien tekemistä kilpailumatkoista.

Seura korvaa Future- ja Future Easy Tourilta seuraavien paikkakuntien majoituskuluja enintään 30 € majoitusvuorokaudelta:

 • 26.08.2017              Future 6 Länsi, AGK Hämeenlinna
 • 23-34.09.2017        Future Liiga Finaali, LGV Vammala

Seura korvaa Junior Challenge Tourilta seuraavien paikkakuntien majoituskuluja enintään 30 € majoitusvuorokaudelta:

 • 19.06.2017              JCT 3 Länsi, LGV Vammala
 • Kaudella 2017 ei korvattavia majoituksia Etelä-Länsi alueen JCT kilpailuissa.

Seura korvaa FJT-kiertueelle sekä SM- kisoihin osallistuville majoituskuluja enintään 30€ majoitusvuorokaudelta

Lisäksi seura korvaa Future-, Future Easy-, Junior Challenge Tourien sekä FJT ja SM-kilpailujen pelaajien huoltajille / kuljettajille majoituskuluja enintään 30 € / majoitusvuorokaudelta edellä mainittuihin ko. tourien tapahtumiin liittyen.

5. Matkakustannuksien korvaamien

Seura korvaa nimettyjen edustuspelaajien kilpailumatkojen matkakustannuksia seuraavasti:

 • matkakustannuksia EI korvata harjoituskierroksilta
 • matkat tehdään aina mahdollisuuksien mukaan kimppakyyteinä
 • kilpailumatkojen kilometreistä korvataan 0,20 euroa / kilometri (vain ne kilometrit jolloin pelaaja on kyydissä)
 • matkustusaika ja ajetut kilometrit tulee ilmoittaa matkalaskussa
 • lisäksi matkalaskussa ilmoitetaan kuljettaja sekä matkustajat nimillä

Tarvittaessa, esim. valtakunnallisiin tapahtumiin, voidaan harkita seuran järjestämää yhteiskuljetusta

 • yhteiskuljetuksista on sovittava etukäteen
 • kuljetukset on kilpailutettava tarkoituksen mukaisella tavalla

6. Korvauksen hakeminen, laskujen tarkastus ja laskujen hyväksyntä

Korvausanomus (lasku) tulee toimittaa seuran toimistoon kahden (2) viikon kuluessa korvattavan kilpailun jälkeen.

Laskuun on liitettävä kaikki asianomaiset kuitit. Epätäydellisiä tai myöhästyneitä laskuja ei korvata.

Joukkueenjohtaja tarkastaa ja kuittaa laskut nimimerkillään tarkastetuiksi, jonka jälkeen junioritoimikunnan puheenjohtaja  hyväksyy allekirjoituksellaan laskut maksatukseen seuran ohjeistuksen mukaisesti.

8. Suomen Golfliiton valmennusryhmät

Juniori, joka kutsutaan tai nimetään SGL:n valmennusryhmään voi hakea korvausta kotimaan leirityksestä aiheutuneisiin matkakustannuksiin.

Korvausperusteena matkakustannusten korvaamisessa käytetään yleisen kulkuneuvon taksoja tai kilometrikorvausta 0,20€/km.

9. Maaotteluedustukset

Mikäli seuran juniori valitaan maajoukkueeseen, voi hän hakea seuralta korvausta omavastuuosuudesta, joka lähtökohtaisesti voi olla enintään 50% kokonaisomavastuusta.